Waar kan je Bitcoins eigenlijk voor gebruiken?

Waarom zou je Bitcoin gebruiken?

Bitcoin is een relatief nieuwe vorm van munteenheid en is nog maar net aan het doordringen in de algemenere mediakanalen en kranten, maar veel mensen begrijpen nog steeds niet waarom het de moeite loont om het te beginnen gebruiken.

Waarom Bitcoin gebruiken? Hier zijn tien goede redenen waarom het zinvol is om betrokken te raken bij deze virtuele munt.

Het is snel

Als je met een betaling doet via de bank, zal de bank dit bedrag een tijdje bijhouden. Zo worden doorgaans betalingen op een zaterdag pas 's maandags uitgevoerd. Transacties met Bitcoin passeren niet langs de bank en ondervinden zo'n hindernissen niet.

Transacties gebeuren zelfs onmiddellijk als het transacties met zero-confirmations zijn. Dit betekent dat de handelaar bereid is het risico te nemen om de transactie goed te keuren, zonder deze is bevestigd door de Bitcoin blockchain. Als de handelaar hier wel op wil wachten duurt dit gemiddeld een tiental minuten. Dit is nog altijd veel sneller dan een transfer van een bank naar een andere bank.

Het is goedkoop

Betalingen per creditcard gebeuren ook onmiddellijk, maar de handelaar betaalt daar wel voor. Sommige handelaars rekenen hier een kost voor aan. Bitcoin transactiekosten zijn heel laag en in sommige gevallen gratis.

Overheden kunnen het niet afnemen

Weet u nog wat er gebeurde op Cyprus in maart 2013? De centrale bank wilde onverzekerde rekeningen groter dan 100.000 euro blokkeren, om henzelf te herkapitaliseren, wat voor grote onrust zorgde onder de bevoling. Oorspronkelijk wilde men zelfs een percentage van kleinere bedragen afromen. Dit kan niet gebeuren bij Bitcoin. Bitcoin is gedecentraliseerd, jij bezit het zelf. Geen autoriteit heeft er controle over, en een bank kan het niet van je afnemen. Voor iedereen die het vertrouwen in de banksector verloren is, biedt dit een fantastisch alternatief.

Je informatie kan niet van handelaars gestolen worden

De meeste online aankopen vandaag gebeuren via kredietkaarten, maar kredietkaarten zijn nooit gemaakt om online mee te betalen en zijn ronduit onveilig. Online formulieren vereisen dat je al je geheime informatie zomaar invult en doorstuurt (kredietkaart nummer, vervaldatum, en CSV nummer), naar wie er naar vraagt. Het is moeilijk om een onveiligere betalingsmethode te bedenken om online betalingen te doen. Dit is waarom kredietkaarten nog steeds zo vaak gestolen worden.

Bitcoin betalingen daarentegen, vereisen niet dat je enige privé of geheime gegevens bekend moet maken. Bitcoin gebruikt twee sleutels: een publieke sleutel, en een private sleutel. Iedereen kan de publieke sleutel zien (dit is gewoon je eigenlijke bitcoin adres), maar je private sleutel is geheim en blijft geheim. Als je een bitcoin betaling doet, 'teken' je de transactie door je publieke en private sleutel te combineren. Hier wordt een wiskundige functie op toegepast, en een certificaat gegenereert dat bewijst dat deze transactie van de juiste afzender komt. Niemand anders kan deze betaling doen, wat met kredietkaarten wel het geval is.

Bitcoin is niet gevoelig voor inflatie

Het probleem met geld zoals we dat kennen is dat overheden en banken zo veel geld kunnen drukken dat ze willen, en dat doen ze ook regelmatig. Als er niet genoeg geld is om de nationale schulden af te betalen, kan de centrale bank eenvoudigweg.. meer geld drukken. Als de economie in een dip zit, zal de overheid dit nieuwe geld gebruiken en in de economie stoppen, onder de technische term 'kwantitatieve versoepeling'. Dit zorgt er wel rechtstreeks voor dat de waarde van het geld wel afneemt!

Als er plots dubbel zo veel munten in circulatie worden gebracht, heeft dit als gevolg dat er twee euro's bestaan in de plaats van slechts één. Iemand die eerder een pintje bier verkocht aan 1 euro, zal de prijs hiervan moeten verdubbelen om dit biertje evenveel waard te maken als voordien, omdat een euro nog maar de helft van de vorige waarde zal hebben. Dit is inflatie, en komt erop neer dat de prijs van goederen en diensten dus stijgt. Inflatie is moeilijk controleerbaar, en vermindert de koopkracht waar tegenwoordig zo veel over wordt gezegd. Bitcoin werd zo ontworpen dat er een maximum van aantal munten is. Er kunnen maar 21 miljoen bitcoins in omloop worden gebracht volgens de huidige specificatie. Hierna kan het aantal bitcoins niet meer groeien, dus inflatie is onmogelijk.

Het is zo privé als je zelf wil

Soms willen we niet dat mensen weten wat onze aankopen zijn. Bitcoin is een relatief private munt. Aan de ene kant is het transparant (dankzij de blockchain weet iedereen hoeveel bitcoins er aan een adres gekoppeld zijn). Men weet waar de betalingen vandaan kwamen, en waar ze naartoe gestuurd worden. Aan de andere kant, weet niemand wie de eigenaar van het bitcoin adres is. Om je privacy te beschermen is het dus zeker niet verstandig om altijd hetzelfde bitcoin adres te gebruiken of adressen te koppelen aan elkaar.

Je hoeft niemand te vertrouwen

Bij het conventionele banksysteem moet je mensen en bedrijven vertrouwen bij alle bankverrichtingen. Je moet de bank vertrouwen, mogelijks een derde partij, en de handelaar ook. Bij al deze stappen wordt hier om sensitieve en belangrijke informatie gevraagd. Omdat Bitcoin volledig gedecentraliseerd is, worden al deze stappen en ook het nodige vertrouwen overbodig. Elke betaling is digitaal ondertekend en veilig. Een computer in het netwerk zal de betaling verifiëren, en ze is klaar. De handelaar moet zelfs niet weten wie je bent, tenzij je het hen zelf zei.

Jij bezit het

Er is geen ander elektronisch systeem waar iemand anders niet de eigenaar is van je account. Bij Paypal bijvoorbeeld, kan men je account zomaar afsluiten als zij daarover beslissen, al dan niet terecht, zonder je zelfs maar te raadplegen. Bij Bitcoin, heb jij als enige je private sleutel in bezit. Niemand kan deze van je afpakken.

Je kan je eigen geld maken

Bij Bitcoin wordt het zelfs aangemoedigd om zelf Bitcoins aan te maken. Je kan natuurlijk gewoon Bitcoins kopen op de wisselmarkt, maar je kan ook zelf Bitcoins 'minen' als je genoeg rekenkracht hebt. Na een eerste investering in apparatuur en elektriciteit, is bitcoins opgraven niets meer dan je machine het werk laten doen en geduld hebben.

Start nu

Voldoende redenen dus om ook Bitcoins aan te schaffen. Gezien de huidige (r)evolutie van deze digitale munt, zal dit in de toekomst steeds meer gebruikt worden. Hou wel de marktprijs in het oog en ga voor de beste prijs.